20 grudnia 2023

20 grudnia 2023

OZE i system zarządzania energią: klucz do maksymalizacji korzyści

OZE i system zarządzania energią: klucz do maksymalizacji korzyści

OZE i system zarządzania energią: klucz do maksymalizacji korzyści

Najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania energią, łączące w sobie monitoring, optymalizację oraz integrację z OZE, mogą odgrywać istotną rolę w maksymalizacji korzyści płynących z zielonej energii. Tego typu innowacyjne systemy pozwalają przedsiębiorstwom zmniejszać koszty, zwiększając efektywność energetyczną.


W czasach rosnącego zainteresowania w przedsiębiorstwach poprawą efektywności energetycznej, standardem staje się inwestycja w instalację OZE. Jednak korzystanie z zielonej energii nie ogranicza się jedynie do jej produkcji. Kluczowym elementem, który decyduje o pełnym wykorzystaniu możliwości OZE, jest nowoczesne zarządzanie energią.


Do tego celu konieczne jest odpowiednie narzędzie, które nie tylko monitoruje i optymalizuje zużycie energii, ale również integruje się z instalacją OZE i umożliwia śledzenie rozliczeń energii, zarówno tej pobranej, jak i oddanej do sieci.


Dodatkowo, takie narzędzie powinno umożliwiać śledzenie i analizę cen rynkowych oraz formuł zakupu i sprzedaży energii, aby rozliczenia za energię, dokonywane były w najkorzystniejszej formie z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa.


Jakie korzyści generuje dla przedsiębiorstw używanie takiego systemu?


Wykorzystanie innowacyjnego systemu zarządzania energią, w celu pełnego wykorzystania możliwości OZE, to klucz do osiągnięcia znacznych oszczędności i poprawy efektywności energetycznej, co przekłada się na zwiększenie zrównoważonego rozwoju firmy. Łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą, pozwala na zastosowanie rozwiązania zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Umożliwia dokładną analizę zużycia i produkcji energii, identyfikuje możliwości oszczędności i wspiera strategiczne planowanie zakupów energii, prowadząc do efektywniejszego zarządzania zasobami energetycznymi firmy.


Selectrin – przełom w zarządzaniu kosztami i optymalizacji zużycia energii dla firm


Przykładem takiego rozwiązania jest Selectrin, który wyróżnia się, tworząc nową generację inteligentnych systemów zarządzania kosztami energii, opartych na dużej ilości agregowanych danych. Ten rodzaj technologii umożliwia nie tylko precyzyjne monitorowanie i analizę zużycia energii, ale także śledzenie produkcji, rozliczanie i odsprzedaż energii.

Selectrin oferuje innowacyjny, w pełni zautomatyzowany system do zarządzania kosztami energii elektrycznej w przedsiębiorstwie.


 

  • System monitoruje wydatki ponoszone na energię oraz umożliwia dokładne śledzenie jej zużycia i produkcji.

  • Zebrane dane poddawane są ciągłej analizie, pozwalając na wykrywanie strat i identyfikowanie możliwości optymalizacji.

  • Stałe śledzenie i kontrola cen rynkowych pozwala na szybką reakcję i rekomendowanie odpowiednich działań kontraktowych – zakupu energii.


Selectrin dodatkowo podnosi sprawność i szybkości świadczenia usług zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, dzięki umożliwieniu sprzedawcom automatyzacji procesu sprzedaży energii elektrycznej, a odbiorcy (za pomocą kilku kliknięć w aplikacji!), szybkiego pozyskania, porównania ofert i wybraniu na podstawie realnych danych najkorzystniejszej.


System zarządzania energią dla każdego


Selectrin kładzie nacisk na uniwersalność i adaptacyjność rozwiązania, aby spełniać potrzeby różnorodnych przedsiębiorstw, zarówno małych, jak i dużych.


Naszą wizją jest świat, w którym energia jest zasobem, a nie kosztem. Energią, która napędza ludzi do działań, zmian i troski o przyszłość naszej planety. Selectrin to jedyna aplikacja, która jednocześnie kontroluje zużycie i produkcję energii, pomaga je optymalizować, ale także umożliwia zakup energii w najbardziej atrakcyjnych cenach i terminach. Za pomocą kilku kliknięć możesz w pełni zarządzać energią w przedsiębiorstwie, by zużywać ją racjonalnie, odpowiedzialnie i ekonomicznie – wyjaśnia Robert Rybarz, CEO i współzałożyciel Selectrin.


Technologia to przyszłość zrównoważonej energetyki. W Selectrin wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia w big data i cloud computing, aby zapewnić przedsiębiorstwom nie tylko oszczędności, ale także inteligentne zarządzanie ich środowiskowym wpływem – dodaje Kamil Zając, CTO i współzałożyciel Selectrin.


Krok ku przewadze konkurencyjnej i zrównoważonemu rozwojowi


W obecnych czasach, gdzie cyfryzacja i konkurencja stale rosną, kluczowe staje się posiadanie zintegrowanego systemu zarządzania energią. Rozwiązanie łączące w sobie trzy główne funkcje: monitoring, optymalizację i zakup energii, staje się niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów operacyjnych. Adaptacja takich technologii, jak aplikacja Selectrin, pozwala firmom na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez optymalne zarządzane zasobami energetycznymi.


Przekonaj się, jak Selectrin może zmienić zarządzanie energią w Twojej firmie i zacznij oszczędzać do 40 proc. rocznie na kosztach energii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.


Jesteś doradcą i szukasz optymalnego rozwiązania dla swoich klientów? Przekonaj się, co możesz zyskać na współpracy z Selectrin.


Nie wiesz, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie? Zostaw kontakt.

Udostępnij na X
Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook

Selectrin – Innowacyjny system do zarządzania kosztami energii elektrycznej.


Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, kompleksowego i zautomatyzowanego systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, zintegrowanego ze wszystkimi parametrami mającymi wpływ na jej finalny koszt wraz z platformą do komunikacji ze sprzedawcami energii. 


Efektem projektu będzie wdrożenie innowacyjnego systemu do zarządzania kosztami energii elektrycznej.


Wartość projektu: 1 101 303,25 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 894 463,50 PLN

Selectrin – Innowacyjny system do zarządzania kosztami energii elektrycznej.


Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, kompleksowego i zautomatyzowanego systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, zintegrowanego ze wszystkimi parametrami mającymi wpływ na jej finalny koszt wraz z platformą do komunikacji ze sprzedawcami energii. 


Efektem projektu będzie wdrożenie innowacyjnego systemu do zarządzania kosztami energii elektrycznej.


Wartość projektu: 1 101 303,25 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 894 463,50 PLN

Selectrin – Innowacyjny system do zarządzania kosztami energii elektrycznej.


Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, kompleksowego i zautomatyzowanego systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, zintegrowanego ze wszystkimi parametrami mającymi wpływ na jej finalny koszt wraz z platformą do komunikacji ze sprzedawcami energii. 


Efektem projektu będzie wdrożenie innowacyjnego systemu do zarządzania kosztami energii elektrycznej.


Wartość projektu: 1 101 303,25 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 894 463,50 PLN